Logo
 
Company
SUSARA
VENTILACIJA
ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE
KOMORA ZA PARENJE DRVETA
FUNKCIONALNA SHEMA
ISPM 15 FAO
Our systems
Press release
Contact us
 
ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE

     

Električna komandna tabla, sa svim potrebnim toplotnim zaštitama, uključuje sve elektricne aparate za sigurnost i upravljanje motorizovanim postrojenjem. Elektronski aparati omogućavaju punu automatsku kontrolu ciklusa. Faze sušenja drvene građe su sledeće:

1. Predgrevanje, 2. Grejanje srca drveta, 3. sušenje drveta, 4. Klimatizacija, 5. Rashlađivanje.

 
sušenje drveta
 
mašine za drvo