Logo
 
PODJETJE
NAPELJAVA ZA SUŠENJE
VENTILACIJA
ELEKTRONSKO UPRAVLJANJE
NAPELJAVA ZA VAPORIZACIJO
FUNKCIONALNA SHEMA
ISPM 15 FAO
Our systems
Press release
Contact us
 
PODJETJE

 

Vsako leto se v Evropi v industrijskih sušilnicah posuši več kot 80 miljonov m³ lesa. Postopek sušenja lesa predstavlja eno od obveznih proizvodnih stopenj na lestvici obdelovanja lesa. Šele s pomočjo tega postopka pridobi les večjo kakovost.
Ena prvih tehnoloških značilnosti lesa je vpijanje vlage. Postopek sušenja lesa pa je vezan na dva fizikalna faktorja: na prehajanje vode preko vlaken in na izhlapevanje. Med tema fazama je les podvržen nevarnostim, ki lahko ogrozijo celovitost in kakovost materiala.
VERMA INDUSTRIA je na osnovi natančnega poznavanja obdelave lesa in 30-letnih izkušenj delovnega tima izdelala proizvod, ki lahko zadovolji najrazličnejše proizvajalne zahteve kupcev.

  
Skrbno ravnajte z vašim lesom
 

 

Visoko specializirani tehnicni oddelek izdeluje nacrte celic za izsuševanje z minimalno kapaciteto od 20 m³ pa do 150/200 m³. Ce je potrebno, je glede izdelkov mogoce zadovoljiti vsako posamezno željo kupca. Lahko Vam garantiramo hitro in tocno predajo.